På tal om kvinnor och män - Kronobergs län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
801-2052-18
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Broschyr/folder
På tal om kvinnor och män - Kronobergs län 2018

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg har gemensamt tagit fram en ny version av kunskapsunderlaget ”På tal om kvinnor och män i Kronobergs län”. Underlaget är ett verktyg för att uppmärksamma och synliggöra flickors och pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar i Kronobergs län.

I Kronobergs län finns det fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar. Ett område är utbildnings- och arbetsmarknadssektorn där flickor och pojkar, kvinnor och män fortsätter att göra val som i stort följer traditionella könsroller och mönster.

Kontakt