Övervakning av grundvatten i Kronobergs län 2004-2010 Samordnad kommunal råvattenkontroll

Om publikationen

Löpnummer:
2012:21
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
79
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Övervakning av grundvatten i Kronobergs län 2004-2010 Samordnad kommunal råvattenkontroll

För att kunna följa långsiktiga förändringar i grundvattnets kvalitet finns ett övervakningsprogram för grundvatten i Kronobergs län.

Programmet startade hösten 2004 och bygger på en standardisering och samordning av den kommunala råvattenkontrollen. I rapporten ges en bild av grundvattnets status i Kronobergs län under perioden 2004 till 2010.

Tillståndet för grundvattnet i hela regionen beskrivs, samt visas skillnader mellan olika täkter i länet. Observera att rapporten inte ger en bild av dricksvattenkvaliteten i länet, utan bara råvattenkvaliteten.

Kontakt