• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Övervakning av fåglar på högmossar i Kronobergs län 1997

Om publikationen

Löpnummer:
1999:10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Övervakning av fåglar på högmossar i Kronobergs län 1997

Högmossar uppfattas ofta som stadiga biotoper, men senare års igenväxning och minskning av antalet spelande orrar tyder emellertid på att så inte är fallet.

Övervakning av fåglar ger oss inte bara svar om fågelbeståndens förändringar utan kan också ge de första signalerna om storskaliga miljöförändringar.

I syfte att övervaka ett urval fågelarter, för att kunna upptäcka eventuella förändringar i deras populationsstorlekar, har fågelfaunan inventerats på 7 högmossar i Kronobergs län under 1997.

Kontakt