Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997

Om publikationen

Löpnummer:
1999:9
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997

Det kan antas att inte mindre än ett 25-tal fågelarter påverkas negativt av det moderna skogsbruket.

Övervakning av fåglar ger oss inte bara svar om fågelbeståndens förändringar utan kan också ge de första signalerna om storskaliga miljöförändringar.

Föreliggande rapport är ett resultat av den regionala fågelövervakningen i länets skogar som startade under 1997, och som är tänkt att upprepas årligen under överskådlig tid.

Kontakt