Övergripande rapport - Länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2018

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Övergripande rapport  Länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2018

Den länsstyrelsegemensamma brukarundersökningen görs för tionde året i rad. I årets undersökning deltar 11 länsstyrelser. Med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) och skyddandet av personuppgifter, har undersökningen begränsats till ett fåtal verksamheter och innefattar denna gång inte privatpersoners ärenden.

Syftet med undersökningen är att följa upp utvalda verksamheter och få in underlag till förbättringsarbetet.

Kontakt