• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Överenskommelse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag - Överenskommelse

Syftet för samverkan mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg är att öka förmågan att hantera och förebygga allvarliga händelser och kriser som kan drabba länet. Krissamverkan Kronoberg ska även vara en länsgemensam plattform för att utveckla det nya civila försvaret och för att stötta de medverkande organisationerna i det pågående arbetet mot ett återupptaget totalförsvar. Målen ska nås genom att vi i samverkan på ett effektivt sätt utnyttjar länets samlade resurser och kompetens.

Vi har en gemensam målsättning men varje deltagande organisation har olika roller och förutsättningar i krisberedskapen. Vi ska därför bygga vårt samarbete på ömsesidigt förtroende, öppenhet och ett klimat som medger kritiskt tänkande. Samverkan får aldrig bli ett självändamål utan ska bedrivas för att nå gemensamma resultat och för att utveckla vår samlade förmåga på området.

Kontakt