Överenskommelse

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag - Överenskommelse

Syftet för samverkan mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg är att öka förmågan att hantera och förebygga allvarliga händelser och kriser som kan drabba länet. Krissamverkan Kronoberg ska även vara en länsgemensam plattform för att utveckla det nya civila försvaret och för att stötta de medverkande organisationerna i det pågående arbetet mot ett återupptaget totalförsvar. Målen ska nås genom att vi i samverkan på ett effektivt sätt utnyttjar länets samlade resurser och kompetens.

Vi har en gemensam målsättning men varje deltagande organisation har olika roller och förutsättningar i krisberedskapen. Vi ska därför bygga vårt samarbete på ömsesidigt förtroende, öppenhet och ett klimat som medger kritiskt tänkande. Samverkan får aldrig bli ett självändamål utan ska bedrivas för att nå gemensamma resultat och för att utveckla vår samlade förmåga på området.

Kontakt