Östrabo biskopssäte

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 439-4069-10

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-26-2

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 68

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag Östrabo biskopssäte

Växjö stads månghundraåriga historia går än idag att känna igen både bland gator och platser men framförallt genom de äldre byggnader som finns bevarade.

De äldsta husen har alla en koppling till Växjö stifts bildande omkring 1170. Området vid Växjösjöns strand med Domkyrkan från 1200-talets slut och det gamla gymnasiet - Karolinerhuset från 1715 - var centrum i det gamla Växjö.

Biskopens bostad Östrabo har en framträdande placering högt uppe på den östra kullen utanför den gamla staden. Dess inägor i backen är kvar och berättar om den tid då staden inte kunde överleva utan landsbygd.

Kontakt