Orrefors glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
434-2973-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-70-5
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Del av folderns framsida

Orrefors glasbruk var länge ett av Sveriges mest namnkunniga bolag. Framgången kom med införandet av konstnärliga formgivare. Man rönte stora framgångar vid Göteborgsutställningen 1923 och Parisutställningen 1925. Under mitten av 1900-talet fick svenskt glas och Orrefors ett internationellt rykte som bland det finaste i världen. Bruket lades ner 2013. Namnet används idag som ett varumärke för produkter tillverkade på andra platser. Brukets byggnader används idag för andra verksamheter.

Kontakt