Ordenshuset Asa Thor

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 434-3884-13

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-43-9

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 56

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag Ordenshuset Asa Thor

Nykterhetsrörelsen och IOGT fick ett mycket stort genomslag i Sverige under 1800-talets andra hälft. Spriten ansågs utgöra en samhällsfara och det slutgiltiga målet var ett allmänt alkoholförbud.

Över hela landet bildades loger och när tillräckligt med pengar insamlats byggdes ett eget hus där samlingar och festliga arrangemang anordnades. IOGT:s organisation och verksamhet byggde på ett grundmurat demokratiskt och parlamentariskt förhållningssätt vilket också avspeglar sig i dess grundsatser.

Logerna liknas ibland vid medborgarskolor eftersom föreningsverksamheten krävde en fungerande organisation samtidigt som studiecirklar, exkursioner och kurser skapade ett ökat kunskapsunderlag bland medlemmar som hade begränsad utbildning.

Kontakt