Operativ övervakning av miljögifter

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Operativ-overvakning-av-miljogifter

I och med införandet av vattendirektivet (2000/60/ EG) har behovet och även till viss del syftet med miljöövervakning av vattenmiljöer förändrats. Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har fått ansvar att kartlägga den kemiska och ekologiska statusen i Sveriges vattenförekomster.

Ett miljöövervakningsprogram ska upprättas inom varje vattendistrikt för att få en bild av vattenkvaliteten. Detta miljöövervakningsprogram ska omfatta kontrollerande, operativ och undersökande övervakning.

Kontakt