Nyttan med kulturmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
439- 6689-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89211-15-5
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Annan
Omslag av publikationen Nyttan med kulturmiljö.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Vad är kulturmiljöer? Vad har de för plats i samhället och hur skyddas de? Det är frågor som besvaras i publikationen ”Nyttan med kulturmiljö”. Skriften innehåller exempel på olika typer av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

Den lyfter fram allt det arbete som pågår och görs av länsstyrelsen, tillsammans med andra, för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv.

I avsnittet ”Stärkt kulturmiljö i länets kommuner genom dialog” beskrivs hur Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med länets aktörer arbetar med dialog som arbetssätt för att främja kommunalt kulturmiljöarbete.

Kontakt