Ny broschyr från föreningen Rädda uttern i Småland

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag - Ny broschyr från föreningen Rädda uttern i Småland

Uttern är akut hotad i Småland. Från att ha funnits i stort antal över hela landskapet, från kust till inland, så har uttern nu reducerats till en mycket liten spillra.

Hemområdet för en bofast hane kan omfatta upp till 40 km strand och hans jakter för honom i genomsnitt omkring 10 km/natt.

Parningstiden uppges infalla dels i februari-mars, dels i juni-juli, men nyfödda ungar har påträffats vid varierande tider på året. Ungarna är oftast 2-4, sällan fler. De föds i naturliga håligheter, stengryt etc. eller i hålor som honorna själva grävt ut. Ungarna kan simma vid 2 månaders ålder. De håller ihop med modern under första levnadsåret, ibland längre.

Kontakt