Nuläge i Kronobergs län – mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
851-1756-2019-1
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
Nuläge i Kronobergs län - Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

Rapporten syftar till att ge en beskrivning av hur arbetet med mottagning och etablering av kvinnor, män, flickor och pojkar ser ut i Kronobergs län idag. Särskilt fokus på utmaningar inom områdena boende, hälsa, arbetsmarknad/kompetens och delaktighet.

Målsättningen är att skapa en tydlig och gemensam bild av var vi står idag för att därefter bestämma vart vi ska och vilket sätt som är bäst för att komma dit.

Dokumentet vänder sig i första hand till tjänstepersoner och politiker inom myndigheter och kommuner men även till övriga, som exempelvis civilsamhällets organisationer, näringslivet och till alla med intresse för mottagande och etablering.

Kontakt