Nätverk av natur i landskapet

Om publikationen

Löpnummer: 2017:07

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 43

Publikationstyp: Rapport

Nätverk av natur i landskapet

I denna rapport presenteras en konnektivitetsanalys av gräsmarker i Kronobergs län, som ett delmoment i Länsstyrelsens arbete med gröna infrastrukturplaner.

Med den ekologiska konnektiviteten i ett landskap menas till vilken grad habitatsytor av en viss typ (här gräsmarker) i ett landskap (här Kronobergs län) är sammankopplade med varandra, med utgångspunkt från en organism eller organismgrupp med en viss spridningsförmåga.

Kontakt