Nätverk av natur i landskapet

Om publikationen

Löpnummer:
2017:07
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport
Nätverk av natur i landskapet

I denna rapport presenteras en konnektivitetsanalys av gräsmarker i Kronobergs län, som ett delmoment i Länsstyrelsens arbete med gröna infrastrukturplaner.

Med den ekologiska konnektiviteten i ett landskap menas till vilken grad habitatsytor av en viss typ (här gräsmarker) i ett landskap (här Kronobergs län) är sammankopplade med varandra, med utgångspunkt från en organism eller organismgrupp med en viss spridningsförmåga.

Kontakt