Naturvärdesinventering av Trässhults kanal - hydromorfologi och biologi

Om publikationen

Löpnummer: 2009:14

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Naturvärdesinventering av Trässhults kanal - hydromorfologi och biologi

Trässhults kanal grävdes på 1830‐talet mellan Brosjön och Trässhultsjön och därefter vidare till Brändeborgsfjorden.

Syftet var att sänka Åsnen med cirka 60 centimeter för att vinna mer mark. Redan innan grävningen av kanalen fanns det dock troligen ett mindre vattendrag längs sträckan. Idag är fåran kring 26 meter bred vilket är för stort för dagens flödesregim.

Vattendraget har emellertid börjat utbilda ett nytt mindre vattendrag i den större fåran med en bredd mellan 8 till 10 meter. På längre sikt kommer det utvecklas till ett mindre vattendrag.

Kontakt