Naturvärdesinventering av Mörrumsån, Blidingsholm - hydromorfologi och biologi

Om publikationen

Löpnummer:
2009:16
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Naturvärdesinventering av Mörrumsån, Blidingsholm - hydromorfologi och biologi

Mörrumsån är längs den inventerade sträckan till stora delar mycket bred och utgör närmast en sjö uppströms Blidingsholm. Nedströms Blidingsholm ligger bredden på vattendraget kring 50 meter.

Fåran består till stor del av block i botten även om finkornigare delar förekommer vid till exempel Farbäcken och utloppet i Brändeborgsfjorden. Även runt Blidingholms gård förekommer finkornigt material.

Kontakt