Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturvärdesbedömning av skogsbestånd på ön Marsholm

Om publikationen

Löpnummer:
2006:26
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Naturvärdesbedömning av skogbestånd på ön Marsholm

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län (Elisabet Ardö och Jonas Hedin) har ett område på Marsholm naturvärdebedömts. Bedömningen ska ligga till grund för en eventuell utvidgning av det befintliga naturreservatet.

Reservatet innefattar bl.a. ett mindre blandskogsområde på öns södra del. I reservatet finns ett stort antal sällsynta och hotade arter, inte minst flera skalbaggar. Här förekommer bland annat den mycket sällsynta svartoxen Ceruchus chrysomelinus, en i landet starkt hotad art.

Svartoxen kommer under 2005-2009 omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram som avser att förbättra artens idag mycket dåliga förutsättningar i Sverige. Den förekommer i äldre, fuktiga naturskogar med riklig förekomst på grova, rödmurkna lågor (Nilsson m.fl. 2002). På Marsholm är den funnen i rödmurkna lågor av gran och björk.

Kontakt