Nätprovfisken i kalkade sjöar 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:06

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Nätprovfisken i kalkade sjöar 2009

De nitton sjöarna Boskvarnasjön, Lillasjö, Ljussjön, Skeppshultasjön, Skärsjön, Transjön, Åbodasjön, Åmen, Älgasjön, Ältasjön, Skärlen, Storasjö, Vrången, Hinnasjön, Hojagöl, Klintsjön, Stora Skärsjön, Farstusjön och Rammsjön i Kronobergs län nätprovfiskades sommaren 2009 inom ramen för länsstyrelsens program för kalkeffektuppföljning och regional miljöövervakning.

Målet med provfiskena var att undersöka sjöarnas artsammansättning, åldersstruktur samt eventuell yttre påverkan på sjöarna och fiskbestånden.

Kontakt