Nätprovfisken i kalkade sjöar 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:06
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Nätprovfisken i kalkade sjöar 2009

De nitton sjöarna Boskvarnasjön, Lillasjö, Ljussjön, Skeppshultasjön, Skärsjön, Transjön, Åbodasjön, Åmen, Älgasjön, Ältasjön, Skärlen, Storasjö, Vrången, Hinnasjön, Hojagöl, Klintsjön, Stora Skärsjön, Farstusjön och Rammsjön i Kronobergs län nätprovfiskades sommaren 2009 inom ramen för länsstyrelsens program för kalkeffektuppföljning och regional miljöövervakning.

Målet med provfiskena var att undersöka sjöarnas artsammansättning, åldersstruktur samt eventuell yttre påverkan på sjöarna och fiskbestånden.

Kontakt