Nätprovfisken i kalkade sjöar 2008 - Kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2009:04
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Nätprovfisken i kalkade sjöar 2008 - Kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

De nio sjöarna Hökasjön, Hagsvarten, Hagasjön, Moasjön, Sutaresjön, Osasjön, Gassjön, Vrången och Hillesjön i Kronobergs län nätprovfiskades sommaren 2008 inom ramen för länsstyrelsens i Kronobergs län program för kalkeffektuppföljning.

Målet med provfiskena var att undersöka kalkningen effekter på fiskbestånden, sjöarnas artsammansättning, åldersstruktur samt eventuell annan yttre påverkan på sjöarna och fiskbestånden.

Kontakt