När natt blir dag - Belysning av kyrkor och brunlångörats försvinnande

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
510-6351-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningen. Att arbeta med fladdermöss som naturskyddshandläggare med inriktning artskydd på
Länsstyrelsen är utmanande. Det ställer stora krav på både juridiska färdigheter såväl som stor kunskap om de 19 arter fladdermöss som hittills påträffats i Sverige.

Åtgärder som på olika sätt kan påverka fladdermöss genom störning, dödande eller förlust av vissa livsmiljöer kan kräva en dispensprövning enligt artskyddsförordningen. Fladdermössen jagar i skydd av mörkret. Men mörkret försvinner när man tänder belysningen vilket påverkar alla nattaktiva djur.

Denna rapport syftar till att höja kunskapen och belysa vad som händer när man gör natt till dag.

Kontakt