När det händer - Broschyr om Krissamverkan Kronoberg

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 11

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag - När det händer - Broschyr om Krissamverkan Kronoberg

Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera.

Att hantera stora påfrestningar på samhället kräver samverkan mellan många olika aktörer. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att samhällets samlade resurser mobiliseras och används på bästa sätt. En annan viktig uppgift är att se till att länets medborgare har tillgång till information, känner sig trygga i att samhället tar sin del av ansvaret och vet vad man kan förvänta sig av samhället.

Kronobergs län är omtalat för sitt goda samverkansklimat. Med erfarenheter av både översvämningar och stormarna Gudrun och Per har länets förmåga också prövats svårt vid några tillfällen, vilket lett till värdefulla erfarenheter att bygga vidare utifrån.

Kontakt