Möjligheter finns överallt - En undersökning av miljöarbetet bland miljöcertifierade företag i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:04

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Omslag Möjligheter finns överallt - En undersökning av miljöarbetet bland miljöcertifierade företag i Kronobergs län

Som del i Länsstyrelsens miljömålsarbete har en rapport sammanställts med syfte att försöka förbättra och effektivisera samverkan mellan Länsstyrelsen Kronoberg och näringslivet. 77 stycken ISO 14001-certifierade företag inom områden såsom tillverkningsindustri och transportverksamhet har medverkat i undersökningen.

Frågor har ställts om miljöarbete, miljöpåverkan, arbete mot miljökvalitetsmålen och vad som kan förbättras inom området.

Kontakt