Möjligheter finns överallt - En undersökning av miljöarbetet bland miljöcertifierade företag i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:04
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Möjligheter finns överallt - En undersökning av miljöarbetet bland miljöcertifierade företag i Kronobergs län

Som del i Länsstyrelsens miljömålsarbete har en rapport sammanställts med syfte att försöka förbättra och effektivisera samverkan mellan Länsstyrelsen Kronoberg och näringslivet. 77 stycken ISO 14001-certifierade företag inom områden såsom tillverkningsindustri och transportverksamhet har medverkat i undersökningen.

Frågor har ställts om miljöarbete, miljöpåverkan, arbete mot miljökvalitetsmålen och vad som kan förbättras inom området.

Kontakt