Möckelns utlopp vid Byvärma - begränsningar och möjligheter

Om publikationen

Löpnummer:
2009:12
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Möckelns utlopp vid Byvärma - begränsningar och möjligheter

Projektets målsättning var att undersöka avbördningen genom Möckelns södra utlopp om det finns begränsande faktorer som kan hindra utflödet av vatten.

Av särskilt intresse var den gamla stenvalvsbron vid Byvärma om den kan utgöra en begränsande tvärsektion. Även andra faktorer som kan begränsa utflödet analyserades.

I projektet ingick också att undersöka om översvämningsproblematiken har förvärrats och om man därmed behöver sätta in åtgärder eller om de senare årens höga vattenstånd kan ses som en naturlig variation.

Slutligen var syftet att ge förslag till åtgärder.

Kontakt