Mineralrika källkärr, källor och rikkärr i Kronobergs län 2008 - rapporten

Om publikationen

Löpnummer: 2009:25

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 75

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Mineralrika källkärr, källor och rikkärr i Kronobergs län 2008 - rapporten

Inventeringen efter rikkärr och mineralrika källor (och källkärr) utfördes under 2008 (kompletteringar under 2009) och utgjorde en del av arbetet med Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr (2006).

Ett drygt 30-tal objekt undersöktes med potentiella objekt från VMI och med hjälp av några prioriterade arter främst dunmossa, Trichocolea tomentella (NT). Fyra objekt klassificerades som rikkärr och 27 (inklusive delobjekt) som mineralrika källor och källkärr.

Följande rödlistade rikkärrsarter noterades: dunmossa i 28 objekt, loppstarr, Carex pulicaris (VU) i 3 objekt och storgröe, Poa remota (NT) i 1 objekt.

Kontakt