Miljöövervakning av fåglar i skogsmark

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Miljöövervakning av fåglar i skogsmark

Det här är en redovisning av 2005 års punktruttsinventering. En inventering vilken sker inom ramen för 2005 års miljöövervakning av fåglar. Årets inventering är den nionde i rak följd sedan projektet startade 1997.

Syftet med miljöövervakningen är att följa populationsutvecklingen hos de av länets fågelarter vilka bebor skogsmark.

Kontakt