Miljöövervakning av fåglar i skogsmark

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 9

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Miljöövervakning av fåglar i skogsmark

Det här är en redovisning av 2005 års punktruttsinventering. En inventering vilken sker inom ramen för 2005 års miljöövervakning av fåglar. Årets inventering är den nionde i rak följd sedan projektet startade 1997.

Syftet med miljöövervakningen är att följa populationsutvecklingen hos de av länets fågelarter vilka bebor skogsmark.

Kontakt