Miljöövervakning av fåglar i skogsmark, utvärdering 1997 - 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:18
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Miljöövervakning av fåglar i skogsmark, utvärdering 1997 - 2003

Vid miljöövervakning av fåglar erhålls inte bara svar om fågelbeståndens förändringar utan den kan även ge de första signalerna om förändringar i miljön i stort.

Till skillnad från kemiska/fysikaliska mätningar ger fåglarna ett svar på den biologiska effekten. Genom att fåglarna förekommer i stort antal, i olika miljöer och med olika födokrav kan vi med hjälp av dessa få varningar om smygande och idag okända miljöfaror.

Ett välkänt exempel är gulsparvens försvinnande på 1950- och 1960-talen på grund av spridning av kvicksilver genom behandlat utsäde. Betning med kvicksilver förbjöds 1966 och gulsparven hämtade sig därefter.


Kontakt