Miljöövervakning av fåglar i skogsmark - punktruttsredovisning 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:24

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Miljöövervakning av fåglar i skogsmark - punktruttsredovisning 2008

Det här är en redovisning av 2008 års punktruttsinventering. Punktruttsinventeringen var en del av 2008 års miljöövervakning av fåglar. 2008 års inventering var den tolfte i rak följd sedan projektet startade 1997.

Syftet med punktruttsinventeringen var att följa populationsutvecklingen hos de av länets fågelarter vilka bebor skogsmark.

Kontakt