Miljöövervakning av fåglar i skogsmark - punktruttsredovisning 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:24
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Miljöövervakning av fåglar i skogsmark - punktruttsredovisning 2008

Det här är en redovisning av 2008 års punktruttsinventering. Punktruttsinventeringen var en del av 2008 års miljöövervakning av fåglar. 2008 års inventering var den tolfte i rak följd sedan projektet startade 1997.

Syftet med punktruttsinventeringen var att följa populationsutvecklingen hos de av länets fågelarter vilka bebor skogsmark.

Kontakt