Miljöövervakning av fåglar i skogsmark - punktruttsredovisning 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008:10

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Miljöövervakning av fåglar i skogsmark - punktruttsredovisning 2007

Det här är en redovisning av 2007 års punktruttsinventering. Punktruttsinventeringen är en del av 2007års miljöövervakning av fåglar. Årets inventering är den elfte i rak följd sedan projektet startade 1997.

Syftet med punktruttsinventeringen är att följa populationsutvecklingen hos de av länets fågelarter vilka bebor skogsmark. Alla 22 punktrutterna är avsiktligt utlagda i produktiv skogsmark.

Rutterna består av 20 punkter med ett inbördes avstånd av minst 300 m och görs av samma inventerare år från år, dock har några av rutterna fått nya inventerare under åren.

Kontakt