Miljöövervakning av fåglar i skogsmark - punktruttsredovisning 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Miljöövervakning av fåglar i skogsmark - punktruttsredovisning 2007

Det här är en redovisning av 2007 års punktruttsinventering. Punktruttsinventeringen är en del av 2007års miljöövervakning av fåglar. Årets inventering är den elfte i rak följd sedan projektet startade 1997.

Syftet med punktruttsinventeringen är att följa populationsutvecklingen hos de av länets fågelarter vilka bebor skogsmark. Alla 22 punktrutterna är avsiktligt utlagda i produktiv skogsmark.

Rutterna består av 20 punkter med ett inbördes avstånd av minst 300 m och görs av samma inventerare år från år, dock har några av rutterna fått nya inventerare under åren.

Kontakt