Metallytbehandling i Ljungby (Nålen), Länsstyrelsen i Kronobergs län 1996

Om publikationen

Löpnummer:
1996:10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Metallytbehandling i Ljungby (Nålen), Länsstyrelsen i Kronobergs län 1996

Förorening i mark, undersökning av kvarteret Nålen i Ljungby - metallytbehandling i Ljungby.

Kontakt