Metallytbehandling i Ljungby (Nålen), Länsstyrelsen i Kronobergs län 1996

Om publikationen

Löpnummer: 1996:10

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 1996

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Metallytbehandling i Ljungby (Nålen), Länsstyrelsen i Kronobergs län 1996

Förorening i mark, undersökning av kvarteret Nålen i Ljungby - metallytbehandling i Ljungby.

Kontakt