Metallytbehandling i Dörarp, Länsstyrelsen i Kronobergs län 1996

Om publikationen

Löpnummer: 1996:11

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 1996

Sidantal: 41

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Metallytbehandling i Dörarp, Länsstyrelsen i Kronobergs län 1996

Förorening i mark och vatten - undersökning av metallytbehandling i Dörarp.

Kontakt