• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Malprovfiske i Möckeln 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2011:18
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Malprovfiske i Möckeln 2011

Övervakning av mal i Möckelnområdet har skett på åtta lokaler under augusti-september med ryssjor. Övervakning har skett på samma sätt varje år sedan 2005. Årets resultat tyder på att reproduktionen är god och att det finns gott om mal inom området.

En analys av storleksfördelning av fångade malar under hela perioden 2005-2011 tyder på att reproduktionen var svag 2007 och 2008. Detta kan möjligen förklaras med att vattentemperaturen dessa år var lägre än övriga år.

Sett över längre period måste reproduktionen betraktas som god med rekrytering till beståndet nästan alla år. Beståndet kan betraktas som tryggat och inte akut hotat inom Möckelnområdet.

Kontakt