• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Malprovfiske i Möckeln 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:01
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Malprovfiske i Möckeln 2009

Malen (Silurus glanis Linné) är en av de hotade arter som ingår i Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram. Målsättningen är att följa hur beståndet förändras på lång sikt men även att följa variationer mellan olika år.

Resultaten är viktiga för bevarande och skydd av malen och för att följa malens utveckling i Möckelnområdet.

Malen är extremt beroende av varma somrar för att reproduktionen ska lyckas och detta är en faktor som kan förklara årsvariationer i beståndets storlek.

Kontakt