Malprovfiske i Möckeln 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:01

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Malprovfiske i Möckeln 2009

Malen (Silurus glanis Linné) är en av de hotade arter som ingår i Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram. Målsättningen är att följa hur beståndet förändras på lång sikt men även att följa variationer mellan olika år.

Resultaten är viktiga för bevarande och skydd av malen och för att följa malens utveckling i Möckelnområdet.

Malen är extremt beroende av varma somrar för att reproduktionen ska lyckas och detta är en faktor som kan förklara årsvariationer i beståndets storlek.

Kontakt