Malprovfiske i Möckeln 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2008:18
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
7
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Malprovfiske i Möckeln 2008

Malen (Silurus glanis Linné) är Sveriges största sötvattenfisk. Under 1900-talet har förekomsten av mal i svenska vatten minskat och malen klassas som akut hotad i den så kallade ”röda listan” som Naturvårdsverket fastslår.

Idag finns bara tre kända områden med naturliga malbestånd kvar. Den starkaste populationen finns i Emåns nedre delar (Borger 2006).

En population finns i Båven i Nyköpingsåns vattensystem och det finns ett bestånd i Kronobergs län, Helge ås vattensystem i sjön Möckeln med flera sjöar (Nathanson 1986, 1987 och 1995).

Kontakt