• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Malprovfiske i Möckeln 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:05
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Malprovfiske i Möckeln 2006

I Möckelnområdet i Kronobergs län finns ett av de tre kvarvarande malbestånden i Skandinavien. Från att tidigare funnits i många fler vatten finns den nu bara här, i Emån och Båven samt i de nedre delarna av Helge å i Skåne, där nyligen nyetablering skett med småländska malar.

Eftersom malen är sällsynt är den klassad som utrotningshotad och fridlyst och får inte fiskas. Det är en högprioriterad åtgärd att skydda och bevara malen.

Varför malen försvunnit från många vatten finns det ingen enkel förklaring till. Malen kräver varma somrar för att föröka sig och den lever här på den norra gränsen av sitt utbredningsområde.

Kontakt