Målerås glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
434-2973-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-68-2
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Del av folderns framsida

Konsten att blåsa glas är mycket gammal. Glasblåsarpipan började användas vid tiden kring Kristi födelse. I Sverige anlades det första glasbruket på 1500-talet och det första i Småland, anlades 1742 i Kosta. I takt med att järnhanteringen i Småland allt mer börjat utkonkurreras av gruvorna i Bergslagen, kom glasbruken att så småningom ta deras plats. Kraven var desamma – en god tillgång till ved, arbetskraft och möjligheter att exportera varorna. Ofta var det mästare från Kosta som grundade nya bruk tillsammans med skogsbönder, vilka ville ha en ny industri att sälja ved till. Målerås första industri var dock varken järn eller glas, utan trä.

Kontakt