• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Malens tillväxt och ålder

Om publikationen

Löpnummer:
2014:07
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Malens tillväxt och ålder

Malen är i Sverige en sällsynt fisk som här lever på norra gränsen av sitt utbredningsområde beroende på vårt svala klimat. I sydligare och främst sydöstligare delar av europeiska kontinenten, och stora delar av Asien med inlandsklimat och heta somrar är den vanligast.

Den klarar bra långa kalla isiga vintrar, men kräver hög temperatur sommartid för att leka och tillväxa, ett krav som inte alla år, och ibland kanske under perioder på många år, inte uppnås i det svala nordvästeuropa.

Malen är i Sverige sällsynt och den förekommer här bara i tre livskraftiga bestånd. Ett av dessa är Helgeås vattensystem, som sträcker sig från vattnen kring sjön Möckeln i södra Småland ner till utflödet i Östersjön i Kristianstadstrakten i Skåne. De andra är Emån och Båven.

Kontakt