Makrofyter i sjöar i Kronobergs län 2013-2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:03

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Makrofyter i sjöar i Kronobergs län 2013-2014

Följande rapport redovisar inventeringar av makrofyter i Kronobergs län utförda 2014, 2013 respektive 2007. Inventeringen av undervattensväxter är gjord i de fem sjöarna Rolsmosjön, Sjöatorpasjön, Våraskruvsjön, Vederslövssjön och Stora Hensjön under 2013/2014. Samtliga sjöar ingår helt eller till viss del i Naturreservat och/eller Natura 2000-områden.

Metodiken vid inventeringen har följt Naturvårdsverkets undersökningstyp makrofyter i sjöar 2010.

Kontakt