Makrofyter i Kronobergs län 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport

Följande rapport redovisar inventeringar av makrofyter i Kronobergs län 2019 utförda av Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Inventeringen av undervattensväxter är gjord i Vidöstern, Möckeln, Örsjön, Sandsjön samt Västra och Östra Åsnen och samtliga sjöar har inventerats 2007. Samtliga sjöar ingår helt eller delvis i naturreservat och/eller Natura 2000-områden.

Metodiken vid inventeringen har följt Havs- och vattenmyndighetens undersökningstyp makrofyter i sjöar 2015.

Sandsjön, Västra Åsnen och Örsjön bedöms ha Hög Ekologisk Status med avseende på noterad vattenvegetation medan Möckeln, Vidöstern och Östra Åsnen bedöms ha God Ekologisk Status.

Generellt kan inventeringen visa på en minskning av siktdjupet i sjöarna med undantag för Åsnen. Detta avspeglas också i en generellt minskad djuputbredning av undervattensvegetation.

Kontakt