Lyåsa-Strömhult beskrivning av kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Lyåsa-Strömhult

Lyåsa-Strömhult är ett av Alvesta kommuns åtta kulturmiljöer av riksintresse, av vilka de flesta kan anses belägna i Värends västra centralbygder.

Det aktuella området ligger emellertid i vad som utgjort en randbygd på gränsen till de gamla folklanden Finnveden och Njudung i kommunens nordvästra hörn.

Kontakt