Lyåsa-Strömhult beskrivning av kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Lyåsa-Strömhult

Lyåsa-Strömhult är ett av Alvesta kommuns åtta kulturmiljöer av riksintresse, av vilka de flesta kan anses belägna i Värends västra centralbygder.

Det aktuella området ligger emellertid i vad som utgjort en randbygd på gränsen till de gamla folklanden Finnveden och Njudung i kommunens nordvästra hörn.

Kontakt