Lövskogar i Hallaböke, Älmhults kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2004:32

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Lövskogar i Hallaböke, Älmhults kommun

En naturvärdesbedömning av Hallaböke, strax väster om Helge å i den södra delen av Älmhults kommun. Inventeringen har i första hand avsett lövskogar.

Andra intressanta miljöer som strandbrinkar och ängs- och betesmarker har undersökts något mer översiktligt.

Kontakt