Lövskogar i Hallaböke, Älmhults kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2004:32
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Lövskogar i Hallaböke, Älmhults kommun

En naturvärdesbedömning av Hallaböke, strax väster om Helge å i den södra delen av Älmhults kommun. Inventeringen har i första hand avsett lövskogar.

Andra intressanta miljöer som strandbrinkar och ängs- och betesmarker har undersökts något mer översiktligt.

Kontakt