Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Logehuset i Drev

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-3884-13
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-43-9
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Logehuset i Drev

Nykterhetsrörelsen och IOGT fick ett mycket stort genomslag i Sverige under 1800-talets andra hälft. Spriten ansågs utgöra en samhällsfara och det slutgiltiga målet var ett allmänt alkoholförbud.

Över hela landet bildades loger och när tillräckligt med pengar insamlats byggdes ett eget hus där samlingar och festliga arrangemang anordnades. IOGT:s organisation och verksamhet byggde på ett grundmurat demokratiskt och parlamentariskt förhållningssätt.

Logerna liknas ibland vid medborgarskolor eftersom föreningsverksamheten krävde en fungerande organisation samtidigt som studiecirklar, exkursioner och kurser skapade ett ökat kunskapsunderlag bland medlemmar som hade begränsad utbildning.

Kontakt