Ljuders kyrkstallar och kyrkans roll

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-2972-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-59-0
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Ljuders kyrkstallar

I Kronobergs läns sydöstligaste del ligger Ljuder. En gammal bondesocknen bland många andra. Kanske den mest kända av Sveriges alla socknar. Härifrån lät Vilhelm Moberg sina romanfigurer påbörja den långa resan till det nya landet i väster.

I centrum för socknen står kyrkbyn med sin kyrka, prästgård, sockenstuga, sockenmagasin och prästgårdens arrendebostad. Till miljön hör också kyrkstallar, där böndernas hästar kunde ställas in under den tid gudstjänsten pågick. Sedan 1986 är de södra kyrkstallarna i Ljuder ett av länets byggnadsminnen.

Kontakt