• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Linnés jätteträd - Rapport om Årets art 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2010:07
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Linnés jätteträd - Rapport om Årets art 2007

”Årets art” är ett projekt som drivits av Länsstyrelsen sedan 2005, i syfte att öka allmänhetens intresse för, samt den lokala kännedomen om arter som på ett eller annat sätt börjat bli ovanligare. Arter som hittills lagts under lupp är bland annat backsippa, gröngöling, sik och de olika arterna av fjärilen bastardsvärmare.

2007 var det jätteträdens tur – i form av en tävling annonserades ett upprop att hitta det grövsta trädet bland våra 20 inhemska trädslag. Detta skulle kunna ge information om träd som kanske funnits redan på Linnés tid. Att stora träd är intressanta att övervaka vittnar inte minst den mångfald av organismer bland mossor, lavar, svampar, insekter och fladdermöss som är beroende av träd om.

Kontakt