Linneryds sockenstuga, kyrkstallar och sockenmagasin

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-3884-13
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-46-0
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Linneryds sockenstuga

Att känna sin historia ger sammanhang och mening i tillvaron, och var är väl bättre att börja än där man står. Linneryds historia bjuder på många spännande
berättelser i stora och små sammanhang. Här har pionjärer inom bildning verkat.

Här har modiga människor levt, människor som bröt upp från den kända tillvaron för att pröva något nytt på en annan plats. Linneryds välbevarade kyrkomiljö med kyrkstallar, sockenstuga och sockenmagasin är byggnadsminnen sedan år 2008.

Kontakt