Linnéminnen som världsarv – Dokumentation från seminarium den 27 - 29 maj 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:22

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Linnéminnen som världsarv – Dokumentation från seminarium den 27 - 29 maj 2007

Inför en eventuell nominering av Linneminnena som världsarv har Länsstyrelsen i Kronobergs län och Länsstyrelsen i Uppsala län gemensamt tagit fram en förstudie, vilken är daterad den 24 oktober 2006.

I förstudien föreslås att Länsstyrelserna gemensamt gör en framställan till Riksantikvarieämbetet om att Carl von Linnés födelseplats Råshult, Karolinerhuset, dvs. Linnés skola i Växjö, Linnéträdgården i Uppsala, Linnés-Hammarby och Barockträdgården med Linnéanum i Uppsala tentativt anmäls till UNESCO i syfte att de senare tas upp på UNESCO:s lista över världsarv.

Kontakt