Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lindshammar glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö​

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
434-2973-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-67-5
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Del av folderns framsida

Lindshammar är det glasbruk som ligger längst norrut i glasriket. Orten har gamla industriella traditioner tack vare sin placering vid Mörrumsåns övre lopp.

Kontakt