Lidhult reviderad åtgärdsutredning

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Lidhult reviderad åtgärdsutredning, Erlander Miljöteknik AB och Hifab AB 2011

Verksamheten vid Lidhults f.d. sågverk påbörjades i slutet av 1800-talet och pågick fram till nedläggningen 1977. Från 1944 och fram till nedläggningen bedrevs verksamheten av Södra skogsägarna.

Under minst ca 30 år impregnerades sågat virke mot blånad med pentaklorfenolbaserade preparat. Inledningsvis skedde denna genom doppning av lösvirke direkt efter sågning, i direkt anslutning till sågverket.

Senare övergick man till doppning av färdigpackade virkespaket i ett doppkar intill virkesförrådet. Efter det att virket droppat av transporterades det till brädgården där det lagrades.

Kontakt