Lidhem säteri - byggnadsminne

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-810-16
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-79-8
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Lidhem säteri - kulturminne

Lidhem är en välbevarad sydsmåländsk herrgårdsmiljö med rötter i medeltiden. Omgivningens flacka marker sluttar svagt ner mot Lidhemssjöns strandängar.

Flera fynd av bland annat flintdolkar visar att området har nyttjats sedan stenåldern. Landskapet präglas ännu av de relativt stenfria öppna åkerarealerna och spridda bestånd av äldre lövträd.

Kontakt